Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2017

Reposted fromamatore amatore

October 03 2017

rogaty

August 31 2017

rogaty
rogaty

August 20 2017

5693 ada9 500
Reposted fromsexypretty sexypretty viacalvados calvados
rogaty
rogaty
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaPrzygnebiona Przygnebiona
rogaty
0594 bf87 500
Reposted fromkaiee kaiee viawiks wiks
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viawasteland wasteland
rogaty
7190 e888
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viawasnae wasnae
rogaty
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viasilence89 silence89

August 18 2017

1899 8bb8 500
Reposted fromamatore amatore viaSTYLTE STYLTE
rogaty
7924 7fdb 500
1//
Reposted fromrawwwr rawwwr vialeniwieec leniwieec

August 17 2017

8488 800b 500
Reposted fromsexxx sexxx viaolivierk olivierk
rogaty
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia vialifeistragic lifeistragic
rogaty
rogaty
3787 5bc8
Reposted frommeem meem
rogaty
2603 280a 500
Reposted fromtfu tfu viastraggler straggler
rogaty
2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viafelicka felicka
rogaty
7612 8a3f
Reposted fromlamprophony lamprophony viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl