Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

rogaty
7333 7cf7
Kolejna wiosna za pasem :|

March 19 2017

rogaty
6680 0be5
Reposted fromfelicka felicka viaserplesniowy serplesniowy

March 17 2017

rogaty
0743 6d5d 500

March 13 2017

rogaty
1981 2780 500

March 06 2017

5038 7ac6 500
Reposted fromturquoise turquoise viazanetaqueell zanetaqueell
rogaty

March 01 2017

rogaty
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viakotfica kotfica
rogaty
4373 2c29
rogaty
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
rogaty
Reposted frommali-nowa mali-nowa viawrazliwa wrazliwa

July 06 2015

rogaty
4400 c993
Chce mi sie płakać z tęsknoty :(
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa

June 30 2015

rogaty
2429 4d65

June 21 2015

rogaty
Sam mogę znieść ból, ale nie mógłbym znieść Twojego. To wymagałoby więcej siły niż posiadam.
— Outlander
Reposted frompensieve pensieve viawiksz wiksz

June 13 2015

rogaty
Odłożyła słuchawkę. Już nie zadzwoni, pomyślałem. Najlepsza z kobiet, jakie w życiu spotkałem, a ja przejebałem sprawę. Zasługuję na klęskę, zasługuję na samotną śmierć w domu wariatów...
— Charles Bukowski, Kobiety
Reposted fromalicemeow alicemeow viasouund souund
rogaty
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viawrazliwa wrazliwa

June 02 2015

rogaty
5838 385d
tak tak tak
Reposted fromznikajac znikajac viazulu zulu

June 01 2015

rogaty
6139 31dc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagitana gitana
6093 eb37 500
Reposted fromarmadillo armadillo viaPrzygnebiona Przygnebiona
rogaty
7972 2027 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaglupiasuka glupiasuka
rogaty
8289 2ee2 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl